หน้าแรกพุทธวงศ์
นิมิตแห่งพุทธะ
ธรรมะประดับใจ
อมตะอัจฉริยสงฆ์
พงศ์พันธุ์แห่งผู้รู้แจ้ง
พุทธวงศ์เสวนา

 บทเพลงบูชาพระ
 
 เพลง บทสวดแปล  โดยคุณพูลศรี เจริญพงศ์

ไตรสรณาคมณ์

   
   
 
พิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนา
 
 
 
 
 เสียงสวดพิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนา

Copyright © 2017 www.phuttawong.net All Rights Reserved.
ทำเว็บ  ออกแบบเว็บ  Web Design  เว็บสำเร็จรูป  เว็บไซต์สำเร็จรูป