หน้าแรกพุทธวงศ์
นิมิตแห่งพุทธะ
ธรรมะประดับใจ
อมตะอัจฉริยสงฆ์
พงศ์พันธุ์แห่งผู้รู้แจ้ง
พุทธวงศ์เสวนา
 
 
 
ประวัติการสร้าง พระประธาน ประจำพระอุโบสถ วัดพระพุทธบาทสี่รอย
 
เนาว์ นรญาณ
เพื่อเป็นร่วมอนุโมทนาสาธุการเนื่องในโอกาสที่จะได้ประกอบมหาพิธีฉลองพระอุโบสถจัตุรมุข แห่งวัดพระพุทธบาทสี่รอย ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ที่ได้ทำการก่อสร้างมาโดยลำดับด้วยแรงศรัทธาปสาทะของพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศ จนสำเร็จขึ้นมาอย่างสวยสดงดงามและวิจิตรอลังการที่สุดหลังหนึ่งในล้านนาประเทศนั้น  จึงเป็นการสมควรที่จะได้บันทึก “จดหมายเหตุ” เรื่องราวที่เกี่ยวกับ “พระประธาน” อันเป็นหัวใจหลักของพระอุโบสถหลังดังกล่าว ซึ่งมีอยู่หลายพระองค์ ให้ปรากฏแก่อนุชนรุ่นหลังสืบต่อไป ดังนี้
1. มุขทิศใต้  ประกอบด้วย หมู่พระประธานน้อยใหญ่ จำนวน 7 องค์ คือ
1.1 พระพุทธรังสีศรีอริยเมตไตรย  ศิลปะเชียงแสนสิงห์หนึ่ง  ปางมารวิชัย  หน้าตักกว้าง 80 นิ้ว   
1.2 พระพุทธบรมจักรพรรดิตราธิราช   พระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ ศิลปะประยุกต์ (เชียงแสน+สุโขทัย+อยุธยา+รัตนโกสินทร์)  หน้าตักกว้าง 40 นิ้ว ประดิษฐานเป็นพระ “องค์ศูนย์กลาง” หมู่พระประธานและธาตุธรรมทั้งปวง หน้าพระพุทธรังสีศรีอริเมตไตรย 
1.3 พระพุทธไตรรัตนโลกวิทู  พระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ ปางเปิดโลก ศิลปะรัตนโกสินทร์  สูงประมาณ 2.5 เมตร  ประดิษฐานอยู่ทางเบื้องซ้ายของพระพุทธบรมจักรพรรดิตราธิราช 
1.4 พระพุทธิพรชัยนิรันตราย พระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ ปางห้ามสมุทร ศิลปะรัตนโกสินทร์ สูงประมาณ 2.5 เมตร  ประดิษฐานอยู่ทางเบื้องขวาของพระพุทธบรมจักรพรรดิตราธิราช
1.5 พระพุทธประทานพร พระพุทธรูปปางอุ้มบาตรประทานพร ศิลปะรัตนโกสินทร์ยุคปัจจุบัน หน้าตักกว้าง 30 นิ้ว  ประดิษฐานอยู่ ณ.เบื้องหน้าของพระพุทธบรมจักรพรรดิตราธิราชอีกทอดหนึ่ง
1.6 พระพุทธตรีภพนาถไตรรัตนวราลงกรณ์ (พระประธานน้อยคู่บารมี องค์ที่ 1)  พระพุทธรูปศิลปะ “พระจิตรลดา รัชกาลที่ 9”  ปางสมาธิ  หน้าตักกว้าง 19 นิ้ว ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีเดียวกับพระพุทธรังสีศรีอาริยเมตไตรย ทางด้านซ้าย
1.7 พระพุทธโพธิญาณาดิศรสรรเพชญาลัย  (พระประธานน้อยคู่บารมี องค์ที่ 2)  ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีเดียวกับพระพุทธรังสีศรีอริยเมตไตรยทางด้านขวา

หมายเหตุ, 1. พระพุทธประธาน 5 องค์แรกนั้น นอกจากจะได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้ว ก็ยังได้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุ ครูบาเจ้าศรีวิไชย นักบุญแห่งล้านนาไทย,อัฐิธาตุ หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง เชียงใหม่ พระผู้เผยแพร่พระพุทธบาทสี่รอยจนแพร่หลายทั่วไปในยุคกึ่งกลางพุทธศาสนยุกาล และอัฐิธาตุหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ วัดสะแก พระนครศรีอยุธยาเป็นกรณีพิเศษด้วย    โดยพระพุทธประธานองค์ที่ 1  คุณชินวัตร ธวัชชัยนันท์และคณะสร้างถวาย เมื่อปีพ.ศ. 2539  ส่วนพระองค์ที่ 2-5  คุณเนาว์ นรญาณและคณะสร้างถวาย เมื่อปีพ.ศ. 2541  และองค์ที่ 6,7 สร้างปีพ.ศ. 2543
2. มุขทิศตะวันออก  ประดิษฐานพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตักกว้าง 80 นิ้ว ซึ่งมีผู้มาถวายในงานทอดกฐินเมื่อปีพ.ศ. 2545
3. มุขทิศตะวันตก  ประดิษฐานพระพุทธมหาธรรมิกราช  พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนทรงเครื่องใหญ่ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 59 นิ้ว  คุณเนาว์ นรญาณ และคณะสร้างถวาย เมื่อปีพ.ศ. 2546  นับเป็นพระประธานองค์สุดท้ายที่ได้รับอนุญาตให้สร้างประดิษฐานในพระอุโบสถ วัดพระพุทธบาทสี่รอยแห่งนี้

อนึ่ง ณ.ยอดฉัตร “นวหรคุณบรมพุทธวงศ์”  ฉัตรเงิน 9 ชั้นปิดทอง  จำหลักเป็นรูปพระพุทธเจ้าทุกช่วงชั้นนั้น  อันประดิษฐานอยู่เหนือยอดปราสาทแห่งพระอุโบสถ วัดพระพุทธบาทสี่รอยนั้น แท้จริงแล้ว ยังมีพระพุทธรูปสำคัญอยู่อีกองค์หนึ่ง มีพระนามว่า “สมเด็จองค์พระปฐมต้นบรมพุทธวงศ์”  เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ หล่อทองคำทั้งแท่งกว่า 38 บาท พร้อมประดับเพชรแท้ที่ซุ้มเรือนแก้ว ประดิษฐานอยู่ใน “วิมานพระนิพพาน” ทำด้วยเงินแท้ปิดทองคำเปลวทั้งหลังอยู่บนยอดฉัตรอีกทีหนึ่ง ซึ่งพระพุทธรูปทองคำประดับเพชรพร้อมด้วยฉัตรนี้  ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชอุดมมงคล (หลวงพ่ออุตตมะ) วัดวังก์วิเวการาม กาญจนบุรี ,พระครูวรวุฒิคุณ (หลวงปู่ครูบาอิน อินโท) วัดฟ้าหลั่ง เชียงใหม่  และ หลวงปู่ครูบาเจ้าชัยวงศาพัฒนา วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ลำพูน เป็นประธานที่ปรึกษา   ดำเนินการจัดสร้างโดยคณะศรัทธาจำนวนมากทั้งจากสายกองทุนพุทธวงศ์ ,สายโพธิจิต (คุณวีระพงศ์) ,สายประตูน้ำ (คุณเล็ก) ,สายคุณธเนศ วรากุลนุเคราะห์  โดยมีคอลัมน์ “ของดีจากวัด” (นิตยสารศักดิ์สิทธิ์) ซึ่งมีคุณเนาว์ นรญาณ เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ และเป็นผู้ออกแบบ “ สมเด็จองค์พระปฐมต้นบรมพุทธวงศ์”พร้อมด้วย “ฉัตร”ทั้งหมดด้วย  
 
อนึ่ง   ฉัตร “นวหรคุณบรมพุทธวงศ์”นี้   สร้างสำเร็จและอัญเชิญขึ้นประดิษฐานเหนือยอดปราสารทพระอุโบสถ โดยมีหลวงปู่ครูบาเจ้าดวงดี วัดท่าจำปี เป็นองค์พระประธานพิธี    เมื่อปีพ.ศ.2542
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2017 www.phuttawong.net All Rights Reserved.
ทำเว็บ  ออกแบบเว็บ  Web Design  เว็บสำเร็จรูป  เว็บไซต์สำเร็จรูป